Διάγνωση και Θεραπεία του Pemphigus Vulgaris: Στρατηγικές για Βέλτιστη Πολυεπιστημονική Φροντίδα

Αυτή η δραστηριότητα ξεκινά με μια ανασκόπηση της παρουσίασης και διάγνωσης του πεμφιγοειδούς, μια σπάνια αλλά σοβαρή αυτοάνοση διαταραχή που είναι θανατηφόρα εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία. Η σχολή εμπειρογνωμόνων συζητά περαιτέρω τις τρέχουσες και αναδυόμενες θεραπείες για αυτή την πρόκληση διαταραχής, συμπεριλαμβανομένων κλινικών δεδομένων, οφέλη και μειονεκτήματα και στρατηγικές για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών και της ποιότητας ζωής.

Αυτή η δραστηριότητα παρέχεται από την Ομάδα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης. UNLV School of Dental Medicine και Paradigm Medical Communications, LLC, είναι οι εκπαιδευτικοί εταίροι.