Αρχεία κατηγοριών: IPPF Δελτία Τύπου

Συμμετοχή σε ασθενείς με σπάνια νόσο, φροντιστές και άλλους υποστηρικτές της υγειονομικής περίθαλψης στην Καλιφόρνια τον Μάρτιο 2, 2015 για να αυξήσουν τη σημαντική συνειδητοποίηση για τις σπάνιες ασθένειες στο πλαίσιο της ημέρας σπάνιων νόσων.

Συμμετοχή σε ασθενείς με σπάνια νόσο, φροντιστές και άλλους υποστηρικτές της υγειονομικής περίθαλψης στην Καλιφόρνια τον Μάρτιο 2, 2015 για να αυξήσουν τη σημαντική συνειδητοποίηση για τις σπάνιες ασθένειες στο πλαίσιο της ημέρας σπάνιων νόσων.

Το κοινό καλείται να παρουσιάσει την υποστήριξή του στο Κρατικό Καπιτώλιο της Καλιφόρνια τον Φεβρουάριο 27, το 2104 για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες που ζουν σε όλο τον κόσμο, σε όλη την κομητεία και κάτω από το δρόμο.

Το κοινό καλείται να παρουσιάσει την υποστήριξή του στο Κρατικό Καπιτώλιο της Καλιφόρνια τον Φεβρουάριο 27, το 2104 για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες που ζουν σε όλο τον κόσμο, σε όλη την κομητεία και κάτω από το δρόμο.

Το κοινό καλείται να παρουσιάσει την υποστήριξή του στο Κρατικό Καπιτώλιο της Καλιφόρνια τον Φεβρουάριο 27, το 2104 για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες που ζουν σε όλο τον κόσμο, σε όλη την κομητεία και κάτω από το δρόμο.

Το Διεθνές Ίδρυμα Pemphigus & Pemphigoid (IPPF) θα συμμετάσχει στον Εθνικό Οργανισμό για τις Σπάνιες Διαταραχές (NORD) και σε άλλες οργανώσεις σπάνιων νόσων σε όλο τον κόσμο, παρακολουθώντας την Ημέρα Σπάνιων Νόσων τον Φεβρουάριο 28, 2014.